Izsole par nomas tiesību piešķiršanu zemes vienības ar kadastra apz. 8854 007 0061 daļā ar platību 38.56ha, Talsu novada Ģibuļu pagasta īpašumā “Iliņu Mežs”, kad. Nr.8854 007 0061

12.02.2019 Izsole tika izbeigta bez rezultāta.

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m