Izsole par nomas tiesību piešķiršanu zemes vienības ar kadastra apz. 8854 002 0027 daļā, ar platību 8,00 ha, Talsu novada Ģibuļu pagasta īpašumā “Kalniņu Mežs”, kad. Nr.8854 002 0027

12.02.2019 Izsole tika izbeigta bez rezultāta.

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m