Izsole "Par nomas tiesību piešķiršanu zemes vienības ar kadastra apz. 74720070041 daļai 9,1 ha platībā, Ogres novada Mazozolu pagastā, īpašumā “Baltavas stacija”, kad. Nr. 74720070041"

Par izsoles uzvarētāju atzīta SIA STIRPE, kas iegūst tiesības slēgt zemes nomas līgumu.

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m