Izsole par nomas tiesību piešķiršanu zemes vienības ar kadastra apz.56350010047 daļā, ar platību 26.44 ha, Viesītes novada Viesītes pagasta īpašumā “Valsts mežs”, kad.Nr.56350020010

Par izsoles „Par nomas tiesību piešķiršanu zemes vienību ar kadastra apz.56350010047 daļā, ar platību 26.44 ha, Viesītes novada Viesītes pagasta īpašumā “Valsts mežs”, kad.Nr.56350020010 ” uzvarētāju tika atzīta ZS „Vizbuļi”, vien. reģ. nr. 45404004430, kura ieguva nomas tiesības uz 12 gadiem.

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m