Izsole par nomas tiesību piešķiršanu zemes vienībā ar kadastra apz. 88540040094, ar platību 5.88ha, Talsu novada Ģibuļu pagasta īpašumā “Valsts mežs Ģibuļi”, kad. Nr.88540010041

Par izsoles “Par nomas tiesību piešķiršanu zemes vienības ar kadastra apz. 88540040094 daļā, ar platību 5.88ha, Talsu novada Ģibuļu pagasta īpašumā “Valsts mežs Ģibuļi”” uzvarētāju tika atzīta Talsu rajona Ģibuļu pagasta zemnieku saimniecība "LATI", reģistrācijas Nr. 40001009473

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m