Izsole "Par nomas tiesību piešķiršanu zemei 6,29 ha platībā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54560050096 daļā, Jelgavas novada Jaunsvirlaukas pagasta īpašumā “Bluku masīvs”, kad.Nr. 54560020178"

Par izsoles uzvarētāju atzīta Jelgavas rajona Jaunsvirlaukas pagasta zemnieku saimniecība "SAPNĪŠI", kura iegūst tiesības slēgt zemes nomas līgumu uz 12 gadu termiņu.

Esam sertificēti

bm sertification

iso