Izsole "Par nomas tiesību piešķiršanu uz zemi 23.46 ha platībā zemes vienībās ar k.a.70680070378 un 70680070136 Madonas novada Liezēres pagastā, īpašuma "Meža Blākaiņi", sastāvā"

Tā kā uz izsoli izsoles nolikumā noteiktajā termiņā (līdz 09.05.2019 plkst.10:00) nav pieteicies neviens pretendents, izsole ir atzīta par nenotikušu.

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m