Izsole "Par nomas tiesību piešķiršanu nekustamajam īpašumam “Ozolkalni”, kadastra Nr.9894 003 0034, Ventspils novada Zlēku pagastā”

Par izsoles uzvarētāju atzīts Signis Rīns, kurš iegūst tiesības slēgt nekustamā īpašuma nomas līgumu uz 12 gadu termiņu.

Esam sertificēti

bm sertification

iso