Izsole "Par nomas tiesību piešķiršanu nekustamajam īpašumam “Mazsili”, kad.Nr. 88420040208, Talsu novada Abavas pagastā"

Ņemot vērā, ka Izsoles nolikumā noteiktajā termiņā (līdz 08.03.2021 ieskaitot) uz Izsoli nav reģistrējies neviens dalībnieks, izsole atzīta par nenotikušu.

Esam sertificēti

bm sertification

iso