Izsole "Par nomas tiesību piešķiršanu lauksaimniecības zemei 9,24 ha platībā Ogres novada Taurupes pagasta zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 74920090177 un 74920090178"

Ņemot vērā, ka Izsoles nolikumā noteiktajā termiņā uz Izsoli nebija reģistrējies neviens dalībnieks, izsole atzīta par nenotikušu.

Esam sertificēti

bm sertification

iso