Izsole "Par nomas tiesību piešķiršanu lauksaimniecības zemei 3,18 ha platībā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 40500090267 daļā, Bauskas novada Ceraukstes pagasta īpašumā “Ceraukstes meži”, kad.nr. 40500070156"

Par izsoles uzvarētāju atzīta SIA "Ceraukstīte", kura iegūst tiesības slēgt zemes nomas līgumu uz 12 gadu termiņu.

Esam sertificēti

bm sertification

iso