Izsole "Par nomas tiesību piešķiršanu lauksaimniecības zemei 2,16 ha platībā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80840090779 daļā, Ropažu novada Allažu pagasta īpašumā “Augšciema mežs”, kad.Nr. 80840090451"

Par izsoles uzvarētāju atzīts Ansis Gundars, kurš iegūst tiesības slēgt zemes nomas līgumu uz 10 gadu termiņu.

Esam sertificēti

bm sertification

iso