Izsole "Par nomas tiesību piešķiršanu lauksaimniecības zemei 16,5 ha platībā Ogres novada Taurupes pagasta īpašumā “Jaunkaktiņi”, kad.Nr. 74920060025"

Ņemot vērā, ka Izsoles nolikumā noteiktajā termiņā uz Izsoli nebija reģistrējies neviens dalībnieks, izsole atzīta par nenotikušu.

Esam sertificēti

bm sertification

iso