Izsole "Par nomas tiesību piešķiršanu lauksaimniecības zemei 14,53 ha platībā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 84960060050 daļā, Saldus novada Zirņu pagasta īpašumā “Zelmeņi”, kad.Nr. 84960060050"

Par izsoles uzvarētāju atzīts Sandis Viļums, kurš iegūst tiesības slēgt zemes nomas līgumu uz 12 gadu termiņu.

Esam sertificēti

bm sertification

iso