Izsole "Par nomas tiesību piešķiršanu lauksaimniecības zemei 11.37 ha platībā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 44350060016 daļā, Ilūkstes novada Prodes pagasta īpašumā “Valsts mežs”, kad.nr. 44350010003"

Par izsoles uzvarētāju atzīta Rubenes pagasta R.Līča zemnieku saimniecība "Arkliņi", reģ.Nr.45404000763, kura iegūst tiesības noslēgt nomas līgumu par nosolīto nomas maksu 1055,00 EUR, neieskaitot Nekustamā īpašuma nodokli 1.5% no kadastrālās vērtības un pievienotās vērtības nodokli 21% apmērā, ko maksā papildus.

Esam sertificēti

bm sertification

iso