Izsole "Par nomas tiesību piešķiršanu īpašuma “Valsts mežs Zaņa”, kad.Nr. 84940010044 daļā, Saldus novada Zaņas pagastā"

Par izsoles uzvarētāju atzīta biedrība “MEDNIEKU KLUBS PAMPĀĻI”, reģ.nr.40008013874, kura iegūst tiesības noslēgt nomas līgumu par nomas maksu 250,00 EUR  gadā, neieskaitot Nekustamā īpašuma nodokli 1.5% no kadastrālās vērtības un pievienotās vērtības nodokli 21% apmērā, ko maksā papildus

Esam sertificēti

bm sertification

iso