Izsole “Par apbūves tiesību piešķiršanu zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80640060710 daļā”

Par izsoles uzvarētāju atzīta SIA “Rettenmeier Baltic Timber”, kas iegūst tiesības slēgt līgumu uz 30 gadu termiņu.

Esam sertificēti

bm sertification

iso