Izsole "Par apbūves tiesības piešķiršanu zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 88940040065 daļā"

Par izsoles uzvarētāju atzīts SIA "Teters", reģ.Nr.41203036980 kurš iegūst tiesības slēgt apbūves tiesības līgumu uz 30 gadu termiņu.

Esam sertificēti

bm sertification

iso