Izsole "par apbūves tiesības piešķiršanu zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 88940040065 daļā"

Ņemot vērā, ka Izsoles nolikumā noteiktajā termiņā (līdz 03.12.2020 ieskaitot) uz Izsoli nav iesniegts neviens pieteikums, izsole atzīta par nenotikušu.

Esam sertificēti

bm sertification

iso