IZSOLE "LIETU KOPĪBAS - NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA “GAUJAS”, KADASTRA NR. 9664 009 0074, KOCĒNU NOVADĀ, KOCĒNU PAGASTĀ, UN TAJĀ ESOŠĀ KUSTAMĀ ĪPAŠUMA ATSAVINĀŠANA

Tā kā uz izsoli, izsoles nolikumā noteiktajā termiņā (14.02.2018 plkst.12:00) nav pieteicies neviens pretendents, izsole ir atzīta par nenotikušu.

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m