Atkārtota rakstiska izsole "Par nomas tiesību piešķiršanu lauksaimniecības zemei 2,21 ha platībā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80420030078 daļā, Siguldas novada Allažu pagasta īpašumā “Egļupes masīvs”, kad.Nr.80420010387"

Par izsoles uzvarētāju atzīts Raitis Rodiņš, kurš iegūst tiesības slēgt zemes nomas līgumu uz 12 gadu termiņu.

Esam sertificēti

bm sertification

iso