Atkārtota rakstiska izsole "Par nomas tiesību piešķiršanu lauksaimniecības zemei 16,5 ha platībā Ogres novada Taurupes pagasta īpašumā “Jaunkaktiņi”, kad.Nr. 74920060025"

Par izsoles uzvarētāju atzīta SIA STIRPE, Reģ.Nr. 40103979342, kas iegūst tiesības slēgt zemes nomas līgumu uz 5 gadu termiņu.

Esam sertificēti

bm sertification

iso