Atkārtota mutiska izsole "Par nomas tiesību piešķiršanu lauksaimniecības zemei 16,5 ha platībā Ogres novada Taurupes pagasta īpašumā “Jaunkaktiņi”, kad.Nr. 74920060025"

Ņemot vērā, ka Izsoles nolikumā noteiktajā termiņā (līdz 23.09.2020 plkst. 10:50) uz Izsoli nav reģistrējies neviens dalībnieks, izsole atzīta par nenotikušu.

Esam sertificēti

bm sertification

iso