Atkārtota izsole "PAR NOMAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANU ZEMES VIENĪBAS AR KADASTRA APZĪMĒJUMU 40640130240 DAĻĀ"

Par izsoles uzvarētāju atzīts Juris Šabašovs, kurš iegūst tiesības slēgt zemes nomas līgumu uz 30 gadiem.

Esam sertificēti

bm sertification

iso