Atkārtota izsole "Par nomas tiesību piešķiršanu uz zemi 23.46ha platībā Madonas novada Liezēres pagastā, īpašumā “Meža Blākaiņi”, kad. Nr. 70680070379"

Par nomas tiesību izsoles uzvarētāju atzīt Viju Pleiksni, kura iegūst tiesības slēgt zemes nomas līgumu uz 12 gadu termiņu.

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m