Par Tērvetes pag., Tērvetes nov. “Tērvetes sils” NĪ “Rūķu mammas māja”, kad. apz. 4688 003 0135 013, telpas Nr. 5 ar platību 33,40 m2, nomas tiesību piešķiršanu

 

Akciju sabiedrība „Latvijas valsts meži”

rīko

IZSOLI

 

"Par nekustamā īpašuma Tērvetes pagastā, Tērvetes novadā “Tērvetes sils” nedzīvojamās ēkas “Rūķu mammas māja”, būves kadastra apzīmējums 4688 003 0135 013, telpu grupas 001 telpas Nr. 5 ar platību 33,40 m2, nomas tiesību piešķiršanu”

Nomas līguma termiņš - 3 gadi.

Nekustamā īpašuma iznomāšanas mērķis - ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana LVM dabas parka Tērvetē tūrisma sezonā no 30.aprīļa līdz 31.oktobrim laikā, kas pieskaņots LVM dabas parka Tērvetē darba laikam

 Reģistrācijas maksa un drošības nauda: Reģistrācijas maksa – 25,00 EUR, drošības nauda – 100,00 EUR.

Izsoļu norises vieta un laiks 2019.gada 23.aprīlī, LVM dabas parka Tērvetē telpās: Tērvetes sils, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads.

Izsoles norises laiks plkst. 9:45

Dalībnieku reģistrācija izsolei notiks 2019.gada 23.aprīlī no plkst. 9:30 līdz 9:45, LVM dabas parka Tērvetē telpās: Tērvetes sils, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads

Kontaktpersonas:

  • Par Izsoles objektu, tajā skaitā apskate dabā  – LVM Rekreācija un Medības Parki un ezeri rekreācijas vadītājs Kristaps Didže; tālruņa Nr. 20272964, k.didze@lvm.lv;
  • Par juridiska rakstura jautājumiem (Nolikums, prasības Dalībniekiem, piedāvājuma iesniegšana un izskatīšana) – LVM Nekustamo īpašumu pārvaldes vecākais juriskonsults Māris Eisaks, tālruņa Nr. 67602075, m.eisaks@lvm.lv
  •  


    Esam sertificēti

    SC ISO 50001 m