Par Tērvetes pag., Tērvetes nov., Tērvetes sils, NĪ “Vasaras kiosks “Lutauša galds””, kad.apz. 4688 003 0135 014, telpu Nr.3, 8, 9, 10, 11 un 12 ar kopējo platību 107,10 m2, nomas tiesību piešķiršanu

 

Akciju sabiedrība „Latvijas valsts meži”

rīko

IZSOLI

 "Par nekustamā īpašuma Tērvetes pagastā, Tērvetes novadā, Tērvetes sils, nedzīvojamās ēkas “Vasaras kiosks “Lutauša galds””, būves kadastra apzīmējums 4688 003 0135 014, telpu grupas 001 telpu Nr.3, 8, 9, 10, 11 un 12 ar kopējo platību 107,10 m2, nomas tiesību piešķiršanu"

Nomas līguma termiņš - 3 gadi.

Nekustamā īpašuma iznomāšanas mērķis - ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana LVM dabas parka Tērvetē tūrisma sezonā no 30.aprīļa līdz 31.oktobrim laikā, kas pieskaņots LVM dabas parka Tērvetē darba laikam

 Reģistrācijas maksa un drošības nauda: Reģistrācijas maksa – 25,00 EUR, drošības nauda – 100,00 EUR.

Izsoļu norises vieta un laiks 2019.gada 23.aprīlī, LVM dabas parka Tērvetē telpās: Tērvetes sils, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads.

Izsoles norises laiks plkst. 10:30

Dalībnieku reģistrācija izsolei notiks 2019.gada 23.aprīlī no plkst. 10:15 līdz 10:30, LVM dabas parka Tērvetē telpās: Tērvetes sils, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads

Kontaktpersonas:

  • Par Izsoles objektu, tajā skaitā apskate dabā  – LVM Rekreācija un Medības Parki un ezeri rekreācijas vadītājs Kristaps Didže; tālruņa Nr. 20272964, k.didze@lvm.lv;
  • Par juridiska rakstura jautājumiem (Nolikums, prasības Dalībniekiem, piedāvājuma iesniegšana un izskatīšana) – LVM Nekustamo īpašumu pārvaldes vecākais juriskonsults Māris Eisaks, tālruņa Nr. 67602075, m.eisaks@lvm.lv
  •  


    Esam sertificēti

    SC ISO 50001 m