Izsole "Par nomas tiesību piešķiršanu zemes vienības kadastra apz. 78540030019 daļai (ūdenstilpe Lielais Svētiņu ezers) 18,7 ha platībā, Rēzeknes novada Gaigalavas pagasta īpašumā “Valsts mežs”, kad. Nr. 78540020001"

 

Nomas līguma termiņš - 30 gadi

Zemes iznomāšanas mērķis - ūdenssaimniecība

Izsoles objekta sākumcena - 710,00 EUR

Reģistrācijas maksa – 25,00 EUR, drošības nauda – 700,00 EUR.

Izsoles norise  2020.gada 30.jūlijā  AS „Latvijas valsts meži” Ziemeļlatgales klientu centrā, adrese: Mežroze, Lejas Ančupāni, Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads.

Dalībnieku reģistrācija izsolei - no plkst. 12:40 – 13:00
Izsole plkst. 13:00

Izsoles objekta apskate - sazināties ar Nekustamo īpašumu pārvaldes Zemes lietojuma speciālisti Ingrīdu Vigupi, tālruņa Nr. 26313204, i.vigupe@lvm.lv.
Par izsoles noteikumiem sazināties ar Nekustamo īpašumu pārvaldes vecāko juriskonsultu Māri Eisaku, m.eisaks@lvm.lv, tālr. 28388320


Esam sertificēti

SC ISO 50001 m