Izsole "Par nomas tiesību piešķiršanu zemes vienības ar kadastra apz. 84760010003 daļai 15,38ha platībā, Saldus novada Pampāļu pagasta īpašumā “Stunguri”, kad.Nr. 84760010003"

 

 

Nomas līguma termiņš - 12 gadi.

Zemes iznomāšanas mērķis - lauksaimniecība.

Reģistrācijas maksa 25 EUR, drošības nauda 900 EUR.

Izsoles norises vieta un laiks: 2019.gada 11.septembrī AS „Latvijas valsts meži” Dienvidkurzemes reģiona klientu centrā, Boju muzejā, Bojās, Kazdangas pagastā, Aizputes novadā.

Reģistrācija izsolei no plkst. 12:30 - 12:45

Izsole plkst. 12:45

Izsoles objekta apskate dabā - sazināties ar Nekustamo īpašumu pārvaldes Zemes lietojuma speciālisti Baibu Zūnu, tālruņa Nr. 29489366, b.zuna@lvm.lv ;

Par Izsoles noteikumiem sazināties ar Nekustamo īpašumu pārvaldes vecāko juriskonsultu Māri Eisaku, tālruņa Nr. 67610015, m.eisaks@lvm.lv.

 


Esam sertificēti

SC ISO 50001 m