Izsole "Par nomas tiesību piešķiršanu zemes vienības ar kadastra apz. 84440010096 daļai (ūdenstilpe “Kapu dīķis”) 8.8 ha platībā, Brocēnu novada Blīdenes pagasta īpašumā “Valsts mežs Birži”, kad. Nr. 84440010096"

 

Nomas līguma termiņš - 12 gadi.

Zemes iznomāšanas mērķis - rekreācija un licencētās makšķerēšanas organizēšana.

Reģistrācijas maksa 25 EUR, drošības nauda 500 EUR.

Izsoles norises vieta un laiks: 2019.gada 11.septembrī AS „Latvijas valsts meži” Dienvidkurzemes reģiona klientu centrā, Boju muzejā, Bojās, Kazdangas pagastā, Aizputes novadā.

Reģistrācija izsolei no plkst. 11:00 - 11:15

Izsole plkst. 11:15

Izsoles objekta apskate dabā - sazināties ar Nekustamo īpašumu pārvaldes Zemes lietojuma speciālisti Ilzi Frīdenbergu, tālruņa Nr. 29491802, i.fridenberga@lvm.lv;

Par Izsoles noteikumiem sazināties ar Nekustamo īpašumu pārvaldes vecāko juriskonsultu Māri Eisaku, tālruņa Nr. 67610015, m.eisaks@lvm.lv.

 


Esam sertificēti

SC ISO 50001 m