Izsole "Par nomas tiesību piešķiršanu zemes vienības ar kadastra apz. 64940010068 daļai 8,58 ha platībā, Durbes novada Vecpils pagasta īpašumā “Valsts mežs Vecpils”, kad. Nr. 64940030077"

Nomas līguma termiņš - 12 gadi.

Zemes iznomāšanas mērķis - lauksaimniecība

 Reģistrācijas maksa un drošības nauda: Reģistrācijas maksa – 25,00 EUR, drošības nauda – 400,00 EUR

Izsoles norises vieta un laiks 2019.gada 17.oktobrī, AS „Latvijas valsts meži” Zemgales klientu centrā Atmodas ielā 19, Jelgavā:

Reģistrācija izsolei no plkst. 11:45 līdz plkst.12:00

Izsole plkst. 12:00

 Izsoles objekta apskate: sazināties ar Nekustamo īpašumu pārvaldes Zemes lietojuma speciālisti Baibu Zūnu, tālruņa Nr. 29489366, b.zuna@lvm.lv

Par izsoles noteikumiem: sazināties ar Nekustamo īpašumu pārvaldes vecāko juriskonsultu Māri Eisaku, m.eisaks@lvm.lv, tālr. 67610015.


Esam sertificēti

SC ISO 50001 m