Izsole "Par nomas tiesību piešķiršanu zemes vienības ar kadastra apz. 64440040260 daļai 13,0 ha platībā, Grobiņas novada Bārtas pagastā, īpašumā “Valsts mežs Bārta”, kad. Nr. 64440010076"

Nomas līguma termiņš - 12 gadi.

Zemes iznomāšanas mērķis - lauksaimniecība

 Reģistrācijas maksa un drošības nauda: Reģistrācijas maksa – 25,00 EUR, drošības nauda – 300,00 EUR

Izsoles norises vieta un laiks 2019.gada 17.oktobrī, AS „Latvijas valsts meži” Zemgales klientu centrā Atmodas ielā 19, Jelgavā:

Reģistrācija izsolei no plkst. 11:00 līdz plkst.11:15

Izsole plkst. 11:15

 

 Izsoles objekta apskate: sazināties ar Nekustamo īpašumu pārvaldes Zemes lietojuma speciālisti Baibu Zūnu, tālruņa Nr. 29489366, b.zuna@lvm.lv

Par izsoles noteikumiem: sazināties ar Nekustamo īpašumu pārvaldes vecāko juriskonsultu Māri Eisaku, m.eisaks@lvm.lv, tālr. 67610015.


Esam sertificēti

SC ISO 50001 m