Izsole "Par nomas tiesību piešķiršanu zemes vienības ar kadastra apz. 46880020023 daļai 1,40 ha platībā, Tērvetes novada Tērvetes pagasta īpašumā “Tērvetes sils”, kad. Nr. 46880030135"

 

 

Nomas līguma termiņš - 5 gadi.

Zemes iznomāšanas mērķis - brīvdabas atpūtas, sporta un rekreācijas pakalpojumu sniegšana ierīkojot tīklu atrakcijas elementus (Tīklu parku), izmantojot Zemes reljefu un tajā esošos kokus, bez tiesībām būvēt uz tā būves kā patstāvīgus īpašuma objektus.

Reģistrācijas maksa 25 EUR, drošības nauda 500 EUR.

Izsoles norises vieta un laiks: 2019.gada 17.septembrī AS „Latvijas valsts meži”  klientu centrā Rīgā, Vaiņodes ielā 1.

Reģistrācija izsolei no plkst. 10:00 - 10:30

Izsole plkst. 10:30

Izsoles objekta apskate dabā - sazināties ar LVM Rekreācijas un Medības Projektu vadītāju Normundu Namnieku; tālruņa Nr. 29181734, n.namnieks@lvm.lv;

Par Izsoles noteikumiem sazināties ar Nekustamo īpašumu pārvaldes vecāko juriskonsultu Māri Eisaku, tālruņa Nr. 67610015, m.eisaks@lvm.lv.

 


Esam sertificēti

SC ISO 50001 m