Atkārtota izsole ”Par nomas tiesību piešķiršanu zemei 1,29 ha platībā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 46540060124 daļā, Dobeles novada Bikstu pagasta īpašumā "Zebrus ezers", kad.Nr. 46540060124”

 

 

Zemes iznomāšanas mērķis - tūrisma objekta izveide un rekreācijas pakalpojumu sniegšana ar tiesībām veikt rekreācijas nozīmes būvju un labiekārtojuma elementu (atbilstoši Vispārīgo būvnoteikumu ēku I grupai un inženierbūvju I un II grupai) būvniecību, bez tiesībām reģistrēt būves Zemesgrāmatā kā Nomnieka patstāvīgus īpašumtiesību objektus.

Nomas līguma termiņš - 10 gadi

Reģistrācijas maksa - 25,00 EUR, drošības nauda - 500,00 EUR

Izsoles objekta sākuma cena 350,00 EUR.


Mutiska izsole ar augšupejošu soli attālināti tiešsaistes režīmā:
- Pieteikumu iesniegšana līdz 2022.gada 05.septembrim (ieskaitot);
- Izsole notiks 2022.gada 08.septembrī plkst. 10:00.


Izsoles objekta apskate dabā notiek pēc vienošanās ar Nekustamo īpašumu pārvaldes Zemes lietojuma speciālisti Ingunu Meļķi, tālruņa Nr.25726550, i.melke2@lvm.lv.

Juridiska rakstura jautājumos (Nolikums, prasības izsoles dalībniekiem, piedāvājuma iesniegšanaun izskatīšana) lūdzu sazināties ar Nekustamo īpašumu pārvaldes vecāko juriskonsultu Māri Eisaku, tālruņa Nr. 28388320, m.eisaks@lvm.lv.

 


Esam sertificēti

bm sertification

iso