Izsole "Par nomas tiesību piešķiršanu uz zemi 16,6 ha platībā Saldus novada Pampāļu pagastā, īpašumā “Lāču mežs”, kad. Nr. 84760010008

 

 

Nomas līguma termiņš - 12 gadi.

Iznomāšanas mērķis - lauksaimniecība.

Reģistrācijas maksa 25 EUR, drošības nauda 400 EUR.

Izsoles norises vieta un laiks: 2019.gada 22.novembrī AS "Latvijas valsts meži" Dienvidkurzemes reģiona klientu centrā, Boju muzejā, Bojās, Kazdangas pagastā, Aizputes novadā:

Reģistrācija izsolei no plkst. 12:30 līdz 12:45

Izsole plkst. 12:45

Izsoles objekta apskate dabā  - sazināties ar Nekustamo īpašumu pārvaldes Zemes lietojuma speciālisti Baibu Zūnu, tālruņa Nr. 29489366, zuna@lvm.lv;

Par Izsoles noteikumiem sazināties ar Nekustamo īpašumu pārvaldes vecāko juriskonsultu Māri Eisaku, tālruņa Nr. 67610015, m.eisaks@lvm.lv

 


Esam sertificēti

SC ISO 50001 m