Izsole "Par nomas tiesību piešķiršanu lauksaimniecības zemei 14,87 ha platībā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 70440070081, Madonas novada Barkavas pagasta īpašumā “Apsalnieki”, kad.nr. 70440070081"

 

Zemes iznomāšanas mērķis - lauksaimniecība.

Nomas līguma termiņš - 12 gadi

Reģistrācijas maksa - 25,00 EUR, drošības nauda - 500,00 EUR

Izsoles objekta sākuma cena 977,00 EUR.


Mutiska izsole ar augšupejošu soli attālināti tiešsaistes režīmā:
- Pieteikumu iesniegšana līdz 2022.gada 13.jūlijam (ieskaitot);
- Izsole notiks 2022.gada 19.jūlijā plkst. 11:00.


Izsoles objekta apskate dabā notiek pēc vienošanās ar Nekustamo īpašumu pārvaldes Zemes lietojuma speciālisti Aiju Falu, tālruņa Nr.28628023, a.fala@lvm.lv.

Juridiska rakstura jautājumos (Nolikums, prasības izsoles dalībniekiem, piedāvājuma iesniegšanaun izskatīšana) lūdzu sazināties ar Nekustamo īpašumu pārvaldes vecāko juriskonsulti Ieva Kozlovska, tālruņa Nr. 26443979, i.kozlovska@lvm.lv.


Esam sertificēti

bm sertification

iso