Izsole "Par nomas tiesību piešķiršanu lauksaimniecības zemei 10,99 ha platībā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 38150040073 daļā Viļakā, īpašumā “Valsts mežs”, kad.Nr. 38150040073"

 

 

Nomas līguma termiņš - 12 gadi

Zemes iznomāšanas mērķis - lauksaimniecība

Izsoles objekta sākumcena - 385,00 EUR

Reģistrācijas maksa – 25,00 EUR, drošības nauda – 200,00 EUR.

Izsoles norise  2020.gada 30.jūlijā  AS „Latvijas valsts meži” Ziemeļlatgales klientu centrā, adrese: Mežroze, Lejas Ančupāni, Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads.

Dalībnieku reģistrācija izsolei - no plkst. 13:30 - 14:00
Izsole plkst. 14:00

Izsoles objekta apskate - sazināties ar Nekustamo īpašumu pārvaldes Zemes lietojuma speciālisti Ingrīdu Vigupi, tālruņa Nr. 26313204, i.vigupe@lvm.lv.
Par izsoles noteikumiem sazināties ar Nekustamo īpašumu pārvaldes vecāko juriskonsultu Māri Eisaku, m.eisaks@lvm.lv, tālr. 28388320

 


Esam sertificēti

SC ISO 50001 m