Izsole "Par nekustamā īpašuma „ Pirts”, kadastra Nr. 5090 013 0044, adrese: "Pirts", Stradu pagastā, Gulbenes novadā, nomas tiesību piešķiršanu"

 

Nomas līguma termiņš - 12 gadi.

Nekustamā īpašuma iznomāšanas mērķis - Nekustamā īpašuma apsaimniekošana tūrismam un rekreācijai.

 Reģistrācijas maksa un drošības nauda: Reģistrācijas maksa – 25,00 EUR, drošības nauda – 100,00 EUR

Izsoles norises vieta un laiks 2019.gada 20.jūnijā, AS „Latvijas valsts meži” administrācijā Rīgā, Vaiņodes ielā 1.

Izsoles norises laiks plkst. 10:30

Dalībnieku reģistrācija izsolei no plkst.10:00 - 10:30

 Izsoles objekta apskate: sazināties ar Nekustamo īpašumu pārvaldes Zemes lietojuma speciālisti Lāsmu Apsīti, tālruņa Nr. 26575091, l.apsite@lvm.lv

Par izsoles noteikumiemsazināties ar Nekustamo īpašumu pārvaldes vecāko juriskonsultu Māri Eisaku, m.eisaks@lvm.lv, tālr. 67602075.

 


Esam sertificēti

SC ISO 50001 m