Atkārtota rakstiska izsole "Par nomas tiesību piešķiršanu ūdenstilpes daļai 2,52ha platībā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 62840060451 daļā, Kuldīgas novada Rumbas pagastā, nekustamajā īpašumā “Valsts mežs Rumba”, kadastra

 

Nomas līguma termiņš - 12 gadi.

Zemes iznomāšanas mērķis - ūdenssaimniecība.

Izsoles objekta sākumcena - 152,00 EUR

Reģistrācijas maksa – 25,00 EUR, drošības nauda – 400,00 EUR.

Pieteikumu iesniegšana līdz 2020.gada 11.jūnijam (ieskaitot), sūtot pa pastu vai elektroniski uz lvm@lvm.lv.

Pieteikumu atvēršana notiks 2020.gada 12.jūnijā plkst. 10:00 slēgtā Izsoles komisijas sēdē.

Izsoles objekta apskate - sazināties ar Nekustamo īpašumu pārvaldes Zemes lietojuma speciālisti Baibu Zūnu, tālruņa Nr. 29489366, b.zuna@lvm.lv .
Par izsoles noteikumiem sazināties ar Nekustamo īpašumu pārvaldes vecāko juriskonsultu Māri Eisaku, m.eisaks@lvm.lv, tālr. 28388320.


Esam sertificēti

SC ISO 50001 m