Atkārtota izsole "Par nomas tiesību piešķiršanu zemes vienības ar kadastra apz. 62900050038 daļai 2,94 ha platībā, Kuldīgas novada Snēpeles pagasta īpašumā “Līgas”, kad.Nr. 62900050038"

 

Nomas līguma termiņš - 12 gadi.

Iznomāšanas mērķis - lauksaimniecība.

Reģistrācijas maksa 25 EUR, drošības nauda 150 EUR.

Izsoles norises vieta un laiks: 2019.gada 22.novembrī AS "Latvijas valsts meži" Dienvidkurzemes reģiona klientu centrā, Boju muzejā, Bojās, Kazdangas pagastā, Aizputes novadā:

Reģistrācija izsolei no plkst. 11:45 līdz 12:00

Izsole plkst. 12:00

Izsoles objekta apskate dabā  - sazināties ar Nekustamo īpašumu pārvaldes Zemes lietojuma speciālisti Baibu Zūnu, tālruņa Nr. 29489366, zuna@lvm.lv;

Par Izsoles noteikumiem sazināties ar Nekustamo īpašumu pārvaldes vecāko juriskonsultu Mārii Eisaku, tālruņa Nr. 67610015, m.eisaks@lvm.lv


Esam sertificēti

SC ISO 50001 m