Adrese, mērķis

Nomnieks

Iznomājamā platība ha

Nomas maksa gadā (EUR, bez PVN)

Līguma spēkā stāšanās datums

Līguma beigu datums

Inčukalna novada Inčukalna pagastā zemes vienības daļā ar kadastra apzīmējumu 8064 006 0710 8003 (0,19 ha platībā) nekustamā īpašumā „Cūksilu meža masīvs” un zemes vienības daļā 8064 006 0871 8001 (1,1767 ha platībā), nekustamā īpašumā „Briežpurva mežiņi”

Mērķis: rūpnieciskās ražošanas objektu apbūvei

AS „Inčukalns Timber” Reģ.Nr. 40003240543 1.3667ha 1957.64 10.01.2018 31.12.2047

Dundagas novada Dundagas pagasts, īpašums “Valsts mežs Dundaga – centrālais”, zemes vienības kadastra apzīmējums 88500150115

Mērķis: Lauksaimnieciskā ražošana

Rota Pētersone 2.5ha 58.78 16.01.2018 31.12.2023

 Madonas novada Lazdonas pagasts, īpašums "Valsts mežs" (kadastra Nr.70660030027), zemes vienības kadastra apzīmējums 7066 003 0027

Mērķis: drošības sistēmu un aprīkojuma izvietošana/uzstādīšana piegulošās teritorijas drošības pasākumu nodrošināšanai

Klauģu Muiža SIA reģ.Nr.40103430647  9.42ha  1169.49  18.01.2018 17.01.2024
 

Limbažu novada Umurgas pagasts, īpašums “Madiešēni”, zemes vienības kadastra apzīmējums 66800050146

Mērķis: lauksaimniecība piemājas saimniecības vajadzībām

 Irita Pūpola  1.3 ha  47.30  08.01.2018  07.01.2024

Apes novads, Virešu pagasts, nekustamais īpašums "Valsts mežs 36900080014", zemes vienības  kadastra apzīmējums 36900080014.

Mērķis: lauksaimnieciskā ražošana

 Rudīte Briede  5.0  170.75  10.01.2018  09.01.2024

 Apes novads Trapenes pagasts, nekustamais  īpašums "Valsts mežs 36840050075", zemes vienības  kadastra apzīmējums 36840080017

Mērķis: teritorijas labiekārtošana  un uzturēšana

 Mednieku  un Makšķernieku klubs "Latvijas Bērzs" reģistrācijas Nr. 40008096255  0.2  32.73  18.01.2018  17.01.2024

 Ilūkstes novada Eglaines pagasts, īpašums "Valsts mežs" , zemes vienības kadastra apzīmējums 44560020084

mērķis: lauksaimnieciskā ražošana

Eglaines pagasta zemnieku saimniecība "Zālītes",

reģ.nr. 41501000687

11.61 654.62 12.02.2018 08.02.2024

Naukšēnu novada Ķoņu pagasts, īpašums “Miltiņu mežs”, zemes vienības kadastra apzīmējums 96660020123

Mērķis: piemājas saimniecības uzturēšanai

Mednieku  un makšķernieku klubs "Lode Agroserviss" reģistrācijas Nr. 40008047620  0.3  49.10  06.03.2018  05.03.2024

 Skrundas novada Skrundas pagasts, īpašums ''Klūgu mežs'', zemes vienības kadastra apzīmējums 62290110042

Mērķis: lauksaimnieciskā ražošana

 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ''Birzīši'', vienotais reģ.Nr.42103072715  1.84  103.50  23.03.2018  22.03.2024

 Kuldīgas novada Laidu pagasts, īpašums ''Šķupeļu mežs'', zemes vienības kadastra apzīmējums 62640040131

Mērķis: lauksaimnieciskā ražošana

 Laidu pagasta zemnieku saimniecība ''BURTNIEKI'', vienotais reģ.Nr.46101007384  2.15  110.00  23.03.2018  22.03.2024

 Tukuma novada Irlavas pag., īpašums "Kaļķene", zemes vienības kadastra apz. 90540020136

Mērķis: lauksaimnieciskā ražošana

Māris Čivčišs 6.86  280.00 11.04.2018 10.04.2024

 Dobeles novada Zebrenes pag., īpašums "Valsts mežs Zebrene", zemes vienības kadastra apz. 46980040178

Mērķis: lauksaimnieciskā ražošana

Dobeles rajona Bikstu pagasta zemnieku saimniecība "Ziediņi", vienotais reģ.Nr. 58501016221  2.03 87.35 16.04.2018 15.04.2024
 Auces novada Vītiņu pag., īpašums "Muzikanti", zemes vienības kadastra apz.46940020123  Vītiņu pagasta zemnieku saimniecība "Raiti", vienotais reģ.Nr. 58501019321  11.87  845.47  17.04.2018  16.04.2030
 Grobiņas novada Grobiņas pag.,īpašums "Valsts mežs Dubeņu mežs", zemes vienības kadastra apz.646000110024  Oskars Leimants  2.9  70.06  19.04.2018  19.04.2024

 Priekules novada Gramzdas pag.,īpašums "Dižais mežs", zemes vienības kadastra apz.64580010092

 Ēriks Ķeris  4,8  73,76  19.04.2018  19.04.2024
 Ķekavas novada Ķekavas pag., īpašumi “Augstais tīrelis” un “Augstais tīrelis C”, zemes vienības ar kadastra apz. 80700100231, 80700100232 un 80700100233. Biedrība "Aktīvai Ķekavai", reģ.Nr.40008166105  2.75  171.08 30.04.2018 01.11.2018

 Jelgavas novada Jaunsvirlaukas pag., īpašums "Varpu mežs", zemes vienības kad.apz. 54560020334

mērķis - piemājas saimniecības uzturēšana

 Mārtiņš Jekociņš 0.4022 41.19 30.04.2018 29.04.2024

 Kuldīgas novada Rendas pag., īpašums "Valsts mežs Ezeri", zemes vienības kad. apz.62800030005

mērķis: piemājas saimniecības uzturēšana

 Indulis Sarma  0.3  25.09  30.04.2018  30.04.2024

 

Salas novads Salas pagasts, īpašums "Valsts mežs", zemes vienības kadastra apzīmējums 56860020157

mērķis: lauksaimnieciskā ražošana

 

Kristaps Bagātais 8.40 465.58  02.05.2018  01.05.2024
 

Jēkabpils novads Kalna pagasts, īpašums "Valsts mežs", zemes vienības kadastra apzīmējums 56660040072

mērķis: lauksaimnieciskā ražošana

 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Ezersētas"

reģ. nr. 45403033451

 4.26  276.93  03.05.2018 02.05.2024
 

Jēkabpils novads Kalna pagasts, īpašums "Valsts mežs", zemes vienības kadastra apzīmējums 56660040071

mērķis: lauksaimnieciskā ražošana

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Ezersētas"

reģ. nr. 45403033451

 
 6.91  427.24  03.05.2018  02.05.2024
 Kuldīgas nov., Rumbas pag., īpašums "Valsts mežs Rumba" (kadastra Nr.62840070118), zemes vienības kadastra apz. 62840040087
mērķis - piemājas saimniecības uzturēšana
 Mārtiņš Heimrāts 0.9 38.00  27.04.2018  26.04.2024
 Rucavas novads, Rucavas pagasts, īpašums ''Valsts mežs Rucava'' (kad.Nr.64840080207) zemes vienības kadastra apzīmējums 64840160145
Mērķis- lauksaimnieciskā ražošana
 Valda Šulga 3.29 136.48  03.04.2018  02.04.2024
 Nekustamā īpašuma “Vārtkamburu mežs”, ar kadastra Nr. 6246 006 0303, Kuldīgas novada Ēdoles pagastā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6246 006 0303 daļām ar kopējo platību 28,09 ha: 6246 006 0303 8001 (Posuma dīķis 6,45 ha), 6246 006 0303 8002 (Kalves dīķis 12,37 ha), 6246 006 0303 8003 (Degas dīķis 9,27 ha)  SIA “EZERNIEKI AGRO”, reģistrācijas Nr.46101014795  28.09  497.43  28.03.2018  28.03.2030

 Ozolnieku novads, Salgales pagasts, īpašums "Būdukalna mežs" (kad.Nr.54780010118), zemes vienības kadastra apz. 54780020135

mērķis - piemājas saimniecības uzturēšana

Jeļena Boļšedvorova 0.2 ha 28.94 17.04.2018 16.04.2024

 Auces nov., Bēnes pag., īpašums "Iršu mežs" (kad.Nr. 46500010216), zemes vienības kad.apz. 46500010216

mērķis - piemājas saimniecības uzturēšanai

Ļubova Meļņika 0.1617 ha 28.85 30.04.2018 29.04.2024
 

Auces nov., Bēnes pag., īpašums "Iršu mežs" (kad.Nr. 46500010216), zemes vienības kad.apz. 46500010216

mērķis - piemājas saimniecības uzturēšanai

 Genoveva Caune 0.1543 ha 28.81 24.05.2018 23.05.2024

Auces nov., Bēnes pag., īpašums "Iršu mežs" (kad.Nr. 46500010216), zemes vienības kad.apz. 46500010216

mērķis - piemājas saimniecības uzturēšanai

Oļegs Demidovičs 0.538 ha 37.82 24.05.2018 23.05.2024

Tukuma nov., Zentenes pag., īpašums "Valsts mežs Zentene" (kad.Nr. 90960010098) un īpašums "Valsts mežs Ezermuiža" (kad.Nr.90500040186)

mērķis - teritorijas vispārēja uzturēšana un labiekārtošana rekreācijas un ūdenssaimniecības vajadzībām

Rideļu dzirnavas SIA 24.81 ha 186.33 30.05.2018 29.05.2024

Priekuļu nov., Liepas pag., īpašums "Bērzkalnu mežs" (kad.Nr. 4260 002 0045), zemes vienības kad.apz. 42600040066

mērķis- lauksaimnieciskā ražošana

Cēsu rajona Liepas pagasta zemnieku saimniecība "Mētras" 6.1 ha 273.28 30.04.2018 29.04.2018

Amatas nov., Skujenes pag., īpašums "Dzirnaiņu mežs" (kad.Nr.42780020030), zemes vienības kad.apz. 42780020030

mērķis- lauksaimnieciskā ražošana

 Gusts Balodis  7.9 ha  320.00  29.05.2018 28.05.2023

Smiltenes nov., Brantu pag., īpašums "Zaķīša masīvs" (kad.Nr.94480040136), zemes vienības kad.apz. 94480040137 un 94480040051

mērķis- lauksaimnieciskā ražošana

 Zigmunds Duncītis  2.3 ha  140.00  07.05.2018  06.05.2024

Rūjienas nov., Vilpulkas pag., īpašums "Rūjas purva mežs" (kad.Nr.96940050095), zemes vienības kad.apz. 96940050095

mērķis - teritorijas vispārēja uzturēšana

 Greenyard Horticulture Latvia, AS 0.6 ha  225.00  22.05.2018 21.05.2023

Saulkrastu nov., Saulkrastu pag., īpašums "Valsts mežs Nr.8033" (kad.Nr.80330032858), zemes vienības kad.apz. 80330010885

mērķis - teritorijas vispārēja uzturēšana

Andris Liepiņš 0.35 ha 130.00 21.05.2018 20.05.2024

Valkas nov., Vijciema pag., īpašums "Valsts mežs 94920030015" (kad.Nr.94920030015), zemes vienības kad.apz. 94920030015

mērķis - teritorijas vispārēja uzturēšana un labiekārtošana

Bergervilla, SIA 0.83 ha 118.00 21.05.2018 20.05.2024

Siguldas nov., Allažu pag., īpašums "Zilo priežu masīvs" (kad.nr. 80420030079), zemes vienības kad.apz. 80420030081

mērķis-lauksaimnieciskā ražošana

Dzintra Pugeja 2.81 ha 118.00 21.05.2018 20.05.2024

Strenču nov., Plāņu pag., īpašums " Valsts Mežs 94760040031" (kad.nr.94760040031), zemes vienības kad.apz. 94760040035

mērķis- lauksaimnieciskā ražošana

Aigars Ancveriņš 3.55 ha 165.00 21.05.2018 20.05.2024

 Ropažu nov., īpašums "Laimnieku mežs" (kad.Nr. 80840110222), zemes vienības kad.apz. 80840110063

mērķis- lauksaimnieciskā ražošana

 Artis Zvaigznītis  4.13 ha  200.00  22.05.2018 21.05.2024

Raunas nov., Raunas pag., īpašums "Mīlestības mežs"(kad.Nr.42760060360), zemes vienības kad.apz. 42760060360

mērķis- lauksaimnieciskā ražošana

Tatjana Jankovska 2.7 ha 135.00 22.05.2018 21.05.2024

Sējas nov., īpašums "Krauklīši"(kad.Nr.80920010753) un īpašums "Gāršas mežs" (kad.Nr. 80920010446), zemes vienības ar kad.apz. 80920010753, 80920010449, 80920010822

mērķis - piemājas saimniecības uzturēšanai

Inga Gaile 0.89 ha 46.00 22.05.2018 21.05.2024

Valkas nov., Valkas pag., īpašums "Valsts mežs 94880170035", (kad.nr.94880170035), zemes vienības ar kad.apz. 94880170035

mērķis - piemājas saimniecības uzturēšana

Marija Markoviča 1.7 ha 42.00 22.05.2018 21.05.2024

Salacgrīvas nov., Ainažu pag., īpašums "Āpškalnu mežs" (kad.Nr.66250010013), zemes vienība ar kad.apz. 66250010077

mērķis- ēku un būvju uzturēšana

Biedrība Limbažu rajona mednieku kolektīvs "Ainaži" 0.67 ha 58.05 01.06.2018 31.05.2023

Auces nov., Bēnes pag., īpašums "Iršu mežs" (kad.Nr. 46500010216), zemes vienības kad.apz. 46500010216

mērķis - piemājas saimniecības uzturēšanai

 Silvija Varkale  0.0962 ha 28.50 24.05.2018 23.05.2024

 Saldu nov., Ezeres pag., īpašums "Valsts mežs Ezere" (kad.Nr.84480020032), zemes vienības kad.apz.84480010103

mērķis-lauksaimnieciskā ražošana

 Inese Grietniece  6,82 ha  348,99  28.05.2018  27.05.2024

Talsu nov., Ģibuļu pag., īpašums "Valsts mežs Ģibuļi" (kad. Nr.88540010041), zemes vienības ar kad. apz.88540090291

mērķis-lauksaimnieciskā ražošana

Talsu rajona Ģibuļu pagasta zemnieku saimiecība "LATI" 6,18 ha 331.65 31.05.2018 31.05.2024

Aizputes nov., Kazdangas pag., īpašums "Valsts mežs Kazdanga" (kad. Nr.64680010035, zemes vienības ar kad.apz. 64680140028

mērķis- lauksaimnieciskā ražošana

Vērsītis SIA 8,12 ha 485.68 16.05.2018 16.05.2030

Kuldīgas nov., Rendas pag., īpašums "Valsts mežs Ezeri" (kad. Nr.62800070460), zemes vienības ar kad. apz. 62800070297

mērķis-piemājas saimniecības uzturēšanai

Balana Benita 1.86 ha 60.42 20.06.2018 19.06.2024

Jelgavas nov., Svētes pag., īpašums "Svētes mežs" (kad.Nr. 54820010800), zemes vienības kad.apz. 54820010826

mērķis - piemājas saimniecības uzturēšanai

Jansone Jolanta 0.3025 31.22 21.06.2018 20.06.2024

 Dobeles novada Penkules pagasts, īpašums "Siliņu mežs" (kad.Nr. 46840010032), zemes vienības kad.apz. 46840010032

mērķis - lauksaimnieciskā ražošana

Jonkus Ādolfs 0.3 29.30 26.06.2018 25.06.2024

 Dobeles novada Jaunbērzes pagasts, īpašums "Tumšais mežs" (kad.Nr. 46680020066), zemes vienības kad.apz. 46680020060

mērķis - piemājas saimniecības uzturēšana

Šillers Imants 0.1095 28.35 26.06.2018 25.06.2024

 Aizputes novada Aizputes pagasts, īpašums "Valsts mežs Dopors'" (kad. Nr.64420020065, zemes vienības kad. apz.64420020080 un 64420020065)

mērķis- piemājas saimniecības vajadzībām

 Timbra Harijs  3,8  87,61  31.05.2018  31.05.2024

Inčukalna nov., Vangaži, īpašums "Valsts mežs-8017" (kad.nr.80170050101), zemes vienības kad.apz. 80170050401

mērķis- teritorijas vispārēja uzturēšana

Kapcionoks Ričards 0.03 ha 28.00 13.06.2018 12.06.2024

Durbes novada Durbes pagastā, īpašums "Valsts mežs" (kad. Nr. 64270020200, zemes vienības kad. apz.64270020200)

mērķis-lauksaimnieciskā ražošana

Reinfelde Arnita 5,61 151,22 19.06.2018 18.06.2024

Auces novada Bēnes pagasts, īpašums "Iršu mežs" (kad.Nr. 46500010216), zemes vienības kad.apz. 46500010216

mērķis - piemājas saimniecības uzturēšana

Ruba Kristīne 0.1562 28.82 22.06.2018 21.06.2024

 Alsungas novada Alsungas pagasts, īpašums "Valsts mežs Alsunga" (kad.Nr.62420100154, zemes vienības kad. apz.62420100154)

mērķis-lauksaimnieciskā ražošana

 Alsungas pagasta zemnieku saimniecība "Jaunvidenieki"  5.92  285.51  22.06.2018  21.06.2024

Sējas nov., īpašums "Priedīšu mežs"(kad.nr.80920010443), zemes vienības kad.apz. 80920010443

mērķis- piemājas saimniecības uzturēšana

Leimane Jolanta 0.24 42.00 26.06.2018 25.06.2024

Aizputes novads Aizputes pagasts, īpašums "Valsts mežs Aizpute" (kad. Nr. 64420020065, zemes vienības kad. apz.64420050195)

mērķis-ūdenssaimniecība un rekreācija

Elerts Oskars 2.34 102.92 03.07.2018 02.07.2024

Grobiņas novads Grobiņas pagasts, īpašums "Dubeņu mežs" (kad. Nr.64600110005, zemes vienības kad. apz.64600130040)

mērķis- lauksaimnieciskā ražošana

Pētersons Uldis 2.1 91.28 02.07.2018 13.05.2019

Gulbenes nov., Jaungulbenes pag., īpašums "Mežsili" (kad.nr.50600040363), zemes vienības kad.apz. 50600040221

mērķis- lauksaimnieciskā ražošana

Gulbenes rajona Līgo pagasta Rūtas Dāvidas zemnieka saimniecība "Lankas" 6.43 ha 288.70 03.07.2018 02.07.2024

Saldus novads, Rubas pagasts, īpašums "Žulpu purva mežs" (kad.Nr.84820020374), zemes vienības kad.apz.84820020374

mērķis - lauksaimnieciskā ražošana

Vadakstes pagasta zemnieku saimniecība "Dāvidi", reģ.Nr.48501009139 4.13 163.22 13.07.2018 12.07.2024

 Bauskas novads, Brunavas pagasts, īpašums "Brunavas meži" (kad.Nr. 40460140058), zemes vienības kad.apz. 40460240024

mērķis - lauksaimnieciskā ražošana

Tarvida Gintauta Brunavas pagasta zemnieku saimniecība "ALEKSANDRĪNA", reģ.Nr. 43601024586 12,9 590,00 25.07.2018 24.07.2024

 Jelgavas novada Svētes pagasts, īpašums "Svētes mežs" (kad.Nr. 54820010800), zemes vienības kad.apz. 54820010826

mērķis - piemājas saimniecības uzturēšana

Jānis Veselovs 0.0945 29.00 17.07.2018 16.07.2024

 Ķeguma novada Birzgales pagasts, nekustamais īpašums "Birzgales meži 5" (kadastra Nr. 74440090013), zemes vienības kad.apz. 74440090013

mērķis - lauksaimnieciskā ražošana

Gatis Grigorovičs 0.95 44.83 12.07.2018 11.07.2024

 Kuldīgas novada Rendas pagasts, nekustamais īpašums "Valsts mežs Ezere" (kadastra nr.62800010068), zemes vienības kad. apz.62800030005

mērķis-piemājas saimniecības vajadzībām

 Solomeja Aleksandravičiene  3.24  62.60  25.06.2018  24.06.2024

Gulbenes nov., Tirzas pag., īpašums "Valsts mežs 50940080065" (kad.nr.50940080065), "Valsts mežs 50940080061"(kad.nr.50940080061), "Valsts mežs 50940060032"(kad.nr.50940060032), zemes vienību kad apz. 50940080064, 50940080061, 50940060032

mērķis- lauksaimnieciskā ražošana

Laskumi, SIA 6.3 ha 225.00 06.07.2018 05.07.2018

Mālpils nov., īpašums "Sīlīšu mežs"(kad.nr. 80740040115), zemes vienības kad.apz. 80740040121

mērķis-piemājas saimniecības uzturēšana

Gackis Māris 0.53 ha 35.85 13.07.2018 12.07.2024

Carnikavas nov., īpašums "Valsts mežs 8052" (kad.nr. 80520010055), zemes vienība ar kad.apz. 80520030428

mērķis- teritorijas vispārēja uzturēšana rekreācijas vajadzībām un tirdzniecības tiesības

A-GUGIS, SIA 0.2 ha 300.00 17.07.2018 15.07.2024

Kuldīgas novads, Snēpeles pagasts, īpašums "Vilku mežs" (kad. Nr.62900010024), zemes vienība ar kad. apz.62900050042

mērķis- piemājas saimniecības uzturēšana

 

Lagzdiņš Guntis 1.00 ha 46.61 17.07.2018 16.07.2024

Brocēnu novads,Remtes pagasts, īpašums "Valsts mežs" (kad. Nr.84800010061), zemes vienība ar kad. apz.84800010061

mērķis- lauksaimnieciskā ražošana

Matvijuks Ivans 3.20 ha 143.85 13.07.2018 12.07.2024

Jelgavas novads, Jaunsvirlaukas pagasts, īpašums "Sili - 1" (kadastra Nr. 54560020241), zemes vienība ar kadastra apz.54560020241

mērķis - teritorijas vispārēja labiekārtošana un uzturēšana

Biedrība "Mežliepas", reģ.Nr.40008198011 0.021ha 34.27 17.07.2018 16.07.2024

Jelgavas novads, Jaunsvirlaukas pagasts, īpašums "Sili - 1" (kadastra Nr. 54560020241), zemes vienības ar kadastra apz.54560020241 un 54560020242

mērķis - teritorijas uzturēšana saimnieciskās darbības nodrošināšanai

SIA Novators, reģ.Nr. 41702000314  0.1635 96.10 25.07.2018 24.07.2024

Alojas novads, Staiceles pagasts, īpašums "Karogu mežs" (kadastra nr. 6637008012), zemes vienības ar kadastra apz. 66370090052 un 66370090026

mērķis- lauksaimnieciskā ražošana

Salacgrīvas pagasta zemnieku saimniecība "Vītiņi" 6.34 ha 273.89 18.07.2018 17.07.2024

 Beverīnas novads, Trikātas pagasts, īpašums "Valsts mežs Ūdriņas" (kadastra nr. 94840010039), zemes vienības kadastra apz. 94840010017

mērķis- teritorijas vispārēja uzturēšana

 

 Ilona Ielīte  0.53 ha 28.00 20.07.2018 19.07.2024

Smiltenes novads, Palsmanes pagasts, īpašums "Valsts mežs 94740070069" (kadastra nr. 94740070069), zemes vienības kadastra apz. 94740070068

mērķis- lauksaimnieciskā ražošana

Raivis Cērcins 1.44 ha 61.66 20.07.2018 19.07.2024

 Dobeles novads, Zebrenes pagasts, īpašums "Valsts mežs Zebrene" (kadastra Nr. 46980040178), zemes vienību kad.apz. 46980040176 un 46980040197

mērķis - lauksaimnieciskā ražošana

Ona Vidovska 4 ha 175.81 23.07.2018 22.07.2024

 Kuldīgas novada, Rendas pagasts, īpašums "Valsts mežs Ezeri" (kadastra Nr.62800010068), zemes vienības kad. apz.62800070293

mērķis-piemājas saimniecības uzturēšana

 Bergmanis Kaspars  2.66 ha  60.04  26.07.2018  25.07.2024

Smiltenes novada Launkalnes pagasts, īpašums "Valsts mežs 94700030402" (kadastra nr. 94700030402), zemes vienības kadastra apzīmējums 94700030430

mērķis- vides reklāmas stenda izvietošana un uzturēšana

FRESH ONE AD, SIA 0.005 ha 180.00 31.07.2018 31.07.2024

Dobeles novada Zebrenes pagasts, nekustamais īpašums "Valsts mežs Zebrene" (kadastra Nr. 46980040178), zemes vienības kadastra apz. 46980030081

mērķis - lauksaimnieciskā ražošana

Ģērmane Gunita 4 ha 137.06 07.08.2018 06.08.2024

 Skrundas novada Skrundas pagasts, nekustamais īpašums "Klūgu mežs" (kadastra Nr.62290010011), zemes vienības kadastra apz. 62290090014

mērķis-piemājas saimniecības uzturēšana

 

 Behmane Eva  0.75 ha  43.73  02.08.2018  01.08.2024

Ventspils novada Puzes pagasts, nekustamais īpašums "Kapši" (kadastra Nr.98600080004), zemes vienības kadastra apz.98600080004

mērķis-lauksaimnieciskā ražošana

Blāznieki SIA 7.76 ha 299.28 01.08.2018 31.07.2024

Talsu novads Virbu pagasts, nekustamais īpašums "Valsts mežs Vanagi" (kadastra Nr.88960010092),zemes vienības kadastra apz.88960010092

mērķis- lauksaimnieciskā ražošana

Virbu pagasta zemnieku saimniecība "Mazčāpuļi" 10.02 ha 529.69 14.08.2018 13.08.2024

Kuldīgas novads Gudenieku pagasts, nekustamais īpašums "Valsts mežs Turlava" (kadastra Nr.62920010070), zemes vienība kadastra apz. 62920010070

mērķis- lauksaimnieciskā ražošana

Gudenieku pagasta zemnieku saimniecība "Akmeņkalni" 9.42 ha 421.77 02.08.2018 01.08.2024

Auces novads, Lielauces pagasts, nekustamais īpašums "Valsts mežs Lielauce" (kadastra Nr. 46760020049), zemes vienības kadastra apz. 46760020079

mērķis - lauksaimnieciskā ražošana

VS Dinastija SIA

3.69 ha 172.94 10.08.2018 09.08.2024

 Engures novads, Engures pagasts, nekustamais īpašums "Valsts mežs Engure" (kadastra Nr.90500051038), zemes vienības daļas kad.apz. 905000510638001

mērķis - teritorijas uzturēšana un vispārēja labiekārtošana

Laila Miķelsone 0.1614 ha 80.14 17.08.2018 16.08.2024

 Rojas novads, nekustamais īpašums "Valsts mežs Ģipka" (kadastra Nr.88820040148), zemes vienības daļas kad. apz.88820040156

mērķis - lauksaimnieciskā ražošana

 AF IK  3.76 ha  155.81  24.07.2018  23.07.2024

Dundagas novads,Dundagas pagasts, nekustamais īpašums "Valsts mežs Dundaga" (kadastra Nr.88500140052), zemes vienības daļas kad. apz.88500140052
mērķis - lauksaimnieciskā ražošana

 

AF IK 3.53 ha 171.77 24.07.2018 23.07.2024

Dundagas novads,Dundagas pagasts, nekustamais īpašums "Valsts mežs Dundaga" (kadastra Nr.885002000006), zemes vienības daļas kad. apz.88500230092
mērķis - lauksaimnieciskā ražošana

 

AF IK 5.81 ha 261.81 24.07.2018 23.07.2024

Rundāles novada Rundāles pagasts, nekustamais īpašums "Vecrundāles meži" (kadastra Nr. 40760110054), zemes vienības kadastra apz. 40760110046

mērķis - lauksaimnieciskā ražošana

Jevgenijs Golubovs 1.05 ha 41.35 28.08.2018 27.08.2024
 Tukuma novada Irlavas pagasts, nekustamais īpašums "Lejasbirzes meži" (kadastra Nr. 90540010118), zemes vienības kadastra apz. 90540030126 Aldis Druvnesis 3.29 ha 137.18 13.08.2018 12.08.2024

 Smiltenes novada Launkalnes pagasts, nekustamais īpašums "Valsts mežs 94700010012" (kadastra Nr. 94700010012), zemes vienības kadastra apzīmējums 94700010012

mērķis- teritorijas vispārēja uzturēšana, rekreācijas pakalpojumu sniegšana

 Andis Tiļčiks  0.003 ha  42.91  15.08.2018 12.10.2018

Krimuldas novada Krimuldas pagasts, nekustamais īpašums "Pīļezera masīvs" (kadastra Nr.80680010134), zemes vienības kadastra apz;imējums 80680010134

mērķis- piemājas saimniecības uzturēšana

Jānis Mass 0.37 ha 33.42 16.08.2018 15.08.2024

Krimuldas novada Krimuldas pagasts, nekustamais īpašums "Pīļezera masīvs" (kadastra Nr.80680010134), zemes vienības kadastra apz;imējums 80680010134

mērķis- piemājas saimniecības uzturēšana

Gunta Manovska 0.19 ha 28.79 16.08.2018 15.08.2024

Krimuldas novada Krimuldas pagasts, nekustamais īpašums "Pīļezera masīvs" (kadastra Nr.80680010134), zemes vienības kadastra apz;imējums 80680010134

mērķis- piemājas saimniecības uzturēšana

Dzintra Semjonova 0.16 ha 28.00 16.08.2018 15.08.2024

Siguldas novada Allažu pagasts, nekustamais īpašums "Ozolkalna masīvs" (kadastra Nr.80420070176), zemes vienības kadastra apzīmējums 80420070176

mērķis- teritorijas (ūdenskrātuves) vispārēja apsaimniekošana

Artis Tahtahunovs 0.4 ha 46.35 16.08.2018 15.08.2024

 Kandavas novada Zemītes pagasts, nekustamais īpašums "Strautnieku mežs" (kadastra Nr. 90940020183), zemes veinības kadastra apz.90940030153

mērķis - lauksaimnieciskā ražošana

Tukuma rajona Viesatu pagasta zemnieku saimniecība Apškalni 4.62 ha 206.92 22.08.2018 21.08.2024

 Pāvilostas novada Sakas pagasts, nekustamais īpašums  "Valsts mežs Rīva" (kadastra Nr.64860010108), zemes vienības kadastra apz.64860040171

mērķis- laukaimnieciskā ražošana

 biedrība "Mednieku kolektīvs Ēnava"  1.1 ha  46.71  06.09.2018  05.09.2024
Vecumnieku novada Skaistkalnes pagasts, īpašums "Smilgu meži" (kadasta Nr. 40800020517), zemes vienības kadastra apz. 40800020488 Sporta biedrība Hokeja klubs "Lausks" 1.27 ha 34.02 07.08.2018 06.08.2024
 Kuldīgas novada Ēdoles pagasts, īpašums "Valsts mežs 6246" (kdastra Nr. 62460010039), zemes vienības kadastra apz.62460030085  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BREANT"  9.45 ha 516.24  26.09.2018  25.09.2030
Saldus novada Rubas pagasts, īpašums "Žulpu purva mežs" (kadastra Nr. 84820020374), zemes vienības kadastra apz. 84820020374 Saldus rajona Rubas pagasta zemnieku saimniecība "Kamenes" 1.42 ha 62.48 08.10.2018

07.10.2024

 

 Alsungas novads, īpašums "Metras" (kadastra Nr.62420060041), zemes vienības kadastra apz.62420060061  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Z.S. Ezernieki"  3.65 ha  170.08  28.09.2018

 27.09.2030

 

Bauskas novads, Vecsaules pagasts, kūdras atradnes "Briģu tīrelis" daļa, kadastra apzīmējums 4092 003 0062 8001 AS GREENYARD HORTICULTURE LATVIA 385,26 20226,15 27.11.2018. pagarināts līgums, kas ir spēkā no 11.06.1996. 10.06.2071. (līdz rekultivācijas pabeigšanai)
Bauskas novads, Dāviņu pagasts, kūdras atradnes "Bitenieku purvs" daļa, kadastra apz. 4056 005 0039 8001, 4056 006 0014 8001 AS GREENYARD HORTICULTURE LATVIA 144,97  19202,68 27.11.2018. pagarināts līgums, kas ir spēkā no 11.06.1996. 10.06.2071. (līdz rekultivācijas pabeigšanai)
Bauskas novads, Dāviņu pagasts, kūdras atradnes "Lambārtes purvs" daļa, kadastra apz. 4056 001 0005 8001 AS GREENYARD HORTICULTURE LATVIA 123,36 22543,35 27.11.2018. pagarināts līgums, kas ir spēkā no 11.06.1996. 25.01.2071. (līdz rekultivācijas pabeigšanai)
Iecavas nov., "Lamzenes purvs" daļa, kadastra apz. 4064 013 0240 8003 AS GREENYARD HORTICULTURE LATVIA 98,88 10278,58 27.11.2018. pagarināts līgums, kas ir spēkā no 11.06.1996. 10.06.2071. (līdz rekultivācijas pabeigšanai)
Daugavpils novads, Vecsalienas pag., kūdras atradne "Vecsalienas (Červonkas) purvs", kadastra apz. 4496 005 0265 8001 SIA "Pindstrup Latvia" 61,91  3093,58  13.12.2018.  12.12.2093. (līdz rekultivācijas pabeigšanai)

 

 

 

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m