Ar mērķi sniegt savlaicīgu informāciju esošajiem  un potenciālajiem sadarbības partneriem par plānotajiem pakalpojumu iepirkumiem, AS «Latvijas valsts meži» dara zināmu, ka 2016.gadā ir plānots izsludināt  sekojošus kokmateriālu pārvadājumu pakalpojuma iepirkumus:

 

Stabu koksnes un būvbaļķu pārvadājumu pakalpojumu sniegšana 2016.-2017. gadā slēdzot Vispārīgo vienošanos:

  • Plānotais vispārīgās vienošanās darbības termiņš: 01.07.2016. - 30.06.2017.
  • Plānotais maksimālais iepirkuma apjoms: 22 100m3
  • Plānotais konkursa izsludināšanas termiņš: 2016.gada 7 nedēļa

 

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m