CIRSMAS PIEDĀVĀJUMA CENAS NOTEIKŠANA CIRSMAS PĀRDOŠANAI

Mainīgie lielumi cirsmas piedāvājuma cenas aprēķināšanai un konstantās vērtības cirsmas zemākās pārdošanas cenas aprēķināšanai pa cenu periodiem

 Mainigie_lielumi_2019_12_16-2020_01_14 (pdf) 

 Mainigie_lielumi_2019_11_15-2019_12_15 (pdf) 

 Mainigie_lielumi_2019_10_15-2019_11_14 (pdf) 

 Mainigie_lielumi_2019_09_16-2019_10_14 (pdf) 

 Mainigie_lielumi_2019_08_16-2019_09_15 (pdf) 

 Mainigie_lielumi_2019_07_16-2019_08_15 (pdf) 

 Mainigie_lielumi_2019_06_17-2019_07_15 (pdf) 

 Mainigie_lielumi_2019_05_15-2019_06_16 (pdf) 

 Mainigie_lielumi_2019_04_15-2019_05_14 (pdf) 

 Mainigie_lielumi_2019_03_15-2019_04_14 (pdf) 

 Mainigie_lielumi_2019_02_15-2019_03_14 (pdf) 

 Mainigie_lielumi_2019_01_16-2019_02_14 (pdf) 

 Mainigie_lielumi_2019_01_01-2019_01_15 (pdf) 

 Mainigie_lielumi_2018_12_17-2018_12_31 (pdf) 

 Mainigie_lielumi_2018_10_16-2018_11_15 (pdf) 

 Mainigie_lielumi_2018_09_17-2018_10_15 (pdf) 

 Mainigie_lielumi_2018_08_15-2018_09_16 (pdf) 

 Mainigie_lielumi_2018_07_16-2018_08_14 (pdf) 

 Mainigie_lielumi_2018_06_15-2018_07_15 (pdf) 

 Mainigie_lielumi_2018_05_15-2018_06_14 (pdf) 

 Mainigie_lielumi_2018_04_16-2018_05_14 (pdf) 

 Mainigie_lielumi_2018_03_15-2018_04_15 (pdf) 

 Mainigie_lielumi_2018_02_15-2018_03_14 (pdf) 

 Mainigie_lielumi_2018_01_15-2018_02_14 (pdf) 

 Mainigie_lielumi_2017_12_15-2018_01_14 (pdf) 

 Mainigie_lielumi_2017_11_15-2017_12_14 (pdf) 

 Mainigie_lielumi_2017_10_16-2017_11_14 (pdf) 

 Mainigie_lielumi_2017_09_15-2017_10_15 (pdf) 

 Mainigie_lielumi_2017_08_15-2017_09_14 (pdf) 

 Mainigie_lielumi_2017_07_15-2017_08_14 (pdf) 

 Mainigie_lielumi_2017_06_15-2017_07_14 (pdf) 

 Mainigie_lielumi_2017_05_15-2017_06_14 (pdf) 

 Mainigie_lielumi_2017_04_13-2017_05_14 (pdf) 

 Mainigie_lielumi_2017_03_15-2017_04_12 (pdf) 

 Mainigie_lielumi_2017_02_15-2017_03_14 (pdf) 

 Mainigie_lielumi_2017_01_16-2017_02_14 (pdf) 

 Mainigie_lielumi_2016_12_15-2017_01_15 (pdf) 

 Mainigie_lielumi_2016_11_15-2016_12_14 (pdf) 

 Mainigie_lielumi_2016_10_14-2016_11_14 (pdf) 

 Mainigie_lielumi_2016_09_15-2016_10_13 (pdf) 

 Mainigie_lielumi_2016_08_16-2016_09_14 (pdf) 

 Mainigie_lielumi_2016_07_15-2016_08_15 (pdf) 

 Mainigie_lielumi_2016_06_15-2016_07_14 (pdf) 

 Mainigie_lielumi_2016_05_16-2016_06_14 (pdf) 

 Mainigie_lielumi_2016_04_15-2016_05_15 (pdf) 

 Mainigie_lielumi_2016_03_15-2016_04_14 (pdf) 

 Mainigie_lielumi_2016_02_15-2016_03_14 (pdf) 

 Mainigie_lielumi_2016_01_15-2016_02_14 (pdf) 

 Mainigie_lielumi_2015_12_16-2016_01_14 (pdf) 

 Mainigie_lielumi_2015_11_16-2015_12_15 (pdf) 

 Mainigie_lielumi_2015_10_15-2015_11_15 (pdf) 

 Mainigie_lielumi_2015_09_15-2015_10_14 (pdf) 

 Mainīgie_lielumi_2015_08_15-2015_09_14 (pdf) 

 Mainigie_lielumi_2015_07_15-2015_08_14 (pdf) 

 Mainigie_lielumi_2015_06_16-2015_07_14 (pdf) 

 Mainigie_lielumi_2015_05_15-2015_06_15 (pdf) 

 Mainigie_lielumi_2015_04_15-2015_05_14 (pdf) 

 Mainigie_lielumi_2015_03_16-2015_04_14 (pdf) 

 Mainigie_lielumi_2015_02_16-2015_03_15 (pdf) 

 Mainīgie lielumi_2015_01_14-2015_02_15 (pdf) 

 Mainigie_lielumi_2014_12_15-2015_01_14 (pdf) 

 Mainigie_lielumi_2014_11_14-2014_12_14 (pdf) 

 Mainigie_lielumi_2014_10_15-2014_11_13 (pdf) 

 Mainigie_lielumi_2014_09_15-2014_10_14 (pdf) 

 Mainigie_lielumi_2014_08_15-2014_09_14 (pdf) 

 Mainigie_lielumi_2014_06_16-2014_07_14 (pdf) 

 Mainigie_lielumi_2014_05_15-2014_06_15 (pdf) 

 Mainigie_lielumi_2014_04_15-2014_05_14 (pdf) 

 Mainigie_lielumi_2014_03_13-2014_04_14 (pdf) 

 Mainigie_lielumi_2014_02_13-2014_03_12 (pdf) 

 Mainigie_lielumi_2014_01_15-2014_02_12 (pdf) 

 Mainigie_lielumi_2014_01_01-2014_01_14 (pdf) 

 Arhivs_mainigie_lielumi_2013_02_14-2013_12_31 (zip) 

 Arhivs_mainigie_lielumi_2010_01_13-2013_01_13 (zip) 

 

 

 

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m