CIRSMAS PIEDĀVĀJUMA CENAS NOTEIKŠANA CIRSMAS PĀRDOŠANAI

Mainīgie lielumi cirsmas piedāvājuma cenas aprēķināšanai un konstantās vērtības cirsmas zemākās pārdošanas cenas aprēķināšanai pa cenu periodiem

 Mainigie_lielumi_2020_02_15-2020_03_15 (pdf) 

 Mainigie_lielumi_2020_01_15-2020_02_14 (pdf) 

 Mainigie_lielumi_2019_12_16-2020_01_14 (pdf) 

 Arhivs_mainigie_lielumi_2014_01_01-2020_01_14 (zip) 

 Arhivs_mainigie_lielumi_2013_02_14-2013_12_31 (zip) 

 Arhivs_mainigie_lielumi_2010_01_13-2013_01_13 (zip) 

 

 

 

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m