Pieteikuma anketa

Līguma paraksttiesīgā persona:
Kontaktpersona:
Veicot derīgo izrakteņu, produktu ieguvi un transportēšanu no karjera, tiks izmantoti sekojoši transporta līdzekļi:
Transportlīdzekļa marka/modelis Reģistrācijas numurs Pilna masa (atbilstoši transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībai) Pašmasa (atbilstoši transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībai) Ietilpība (kubikmetri) Celtspēja (tonnas)
Pievienot rindu
Darbu vadītājs:
Atbildīgais par darba drošību karjerā:
Izrakteņi vai produkti tiks izmantoti objektā: