Par dīķa rekonstrukcijas darbu un derīga izrakteņa - dolomīta iegādes tiesību publisku piešķiršanu (Varakļānu nov., Varakļānu pag.)

Konkurss "Par dīķa rekonstrukcijas darbu un derīgā izrakteņa - dolomīta  iegādes tiesību publisku piešķiršanu (Varakļānu nov., Varakļānu pag.)" tika atzīts par nenotikušu.

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m