Izmaiņas: Par dīķa „Ančupānu kalni” rekonstrukcijas darbu un derīgā izrakteņa-smilts iegādes tiesību publisku piešķiršanu.

Par konkursa “Par dīķa „Ančupānu kalni” rekonstrukcijas darbu un derīgā izrakteņa-smilts iegādes tiesību publisku piešķiršanu” uzvarētāju tika atzīta  SIA Būvfirma “Ceļi un tilti”, reģ. Nr. 42403006225.

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m