Nolūkā nodrošināt koksnes produktu pircēju dažādā pieprasījuma izpildi AS "Latvijas valsts meži” piedāvā apaļo kokmateriālu pircējiem diferencētu pakalpojumu klāstu četru pārdošanas programmu ietvaros. Pārdošanas programma ir strukturēts produktu, pakalpojumu un sadarbību veidojošu pasākumu kopums, kas respektē programmas dalībnieku vajadzības ar mērķi veicināt kopējās konkurētspējas celšanu koksnes piegādes ķēdē.

IZVĒLIEtieS ATBILSTOŠāko SADARBĪBAS VEIDU

 
icons 0005 vienreizeja sadarbiba v2 icons 0008 iespejas v2 izaugsme logo icons 0009 stabilitate v1

KATALOGS

Amatniecībai,  mājsaimniecībai, u.c.

IESPĒJAS

Ražošanas uzņēmumiem
sadarbībai līdz 6 mēnešiem

Izaugsme

Ražošanas uzņēmumiem sadarbībai līdz 6 mēnešiem

    Stabilitāte

 Ilgtermiņa partneratiecībām

Uzzināt vairāk

Uzzināt vairāk

Uzzināt vairāk

 Uzzināt vairāk

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m