Piedāvājam ilgāka termiņa sadarbības iespējas uzņēmumiem, kas jauktu koku sugu malku (tehnoloģisko malku) izmanto enerģijas vai gatavo izstrādājumu, piemēram, plātņu, granulu, presēto kokskaidu izstrādājumu, ražošanai.

PĀRDOŠANAS PIEDĀVĀJUMS

 • Piegādes līguma termiņš līdz 36 mēnešiem.
 • Piegāžu grafiks pa ceturkšņiem.
 • Pēcapmaksas noteikumi.
 • Piegādātos apaļos kokmateriālus uzmēra normatīvo aktu prasībām atbilstošs un akreditēts, apaļo kokmateriālu pārdevēju un pircēju pārvaldīts komersants, kas darbojas koku un apaļo kokmateriālu uzmērīšanas jomā.

SADARBĪBAS PARTNERIM IZVIRZĪTĀS PRASĪBAS

 • Ražošanas/pārstrādes uzņēmums, kas malku izmanto enerģijas vai gatavo izstrādājumu, piemēram, plātņu, granulu, presēto kokskaidu izstrādājumu, ražošanai.
 • Godīgs un atbildīgs pret saviem darbiniekiem.
 • Godīgs nodokļu maksātājs.
 • Atbildīgs pret vidi.

Detalizēta informācija par sadarbības partnerim izvirzītajām prasībām (kritērijiem) pieejama, spiežot uz saites:  kriteriji. 

Par AS "Latvijas valsts meži" sadarbības partneriem var kļūt uzņēmumi, kuri atbilst pircēju raksturojošiem kritērijiem.

  IEGĀDES NOTEIKUMI

 • Tehnoloģiskās malkas apjoms tiek piedāvāts iegādei sadarbības piedāvājuma veidā, kad tuvojas spēkā esošo ilgāka termiņa piegādes līgumu beigu termiņš (vai biežāk atbilstoši nepieciešamībai).
 • Sadarbības piedāvājuma noteikumos tiek norādīta detāla informācija par tehnoloģiskās malkas pārdošanu, t.sk. par pieteikšanos tehnoloģiskās malkas iegādei, piedāvājumu iesniegšanu un vērtēšanu.
 • Ar sadarbības piedāvājuma noteikumiem var iepazīties pēc to publicēšanas AS "Latvijas valsts meži" mājas lapā sadaļā Aktualitātes un piedāvājumi.
 • Pieteikties tehnoloģiskās malkas iegādei ilgāka termiņa sadarbības ietvaros, t.sk. apliecināt atbilstību pircēju raksturojošiem kritērijiem, aicinām pēc sadarbības piedāvājuma noteikumu publicēšanas AS “Latvijas valsts meži” mājas lapā.

 Lai e-pastā saņemtu informāciju par pārdošanai piedāvātajiem koksnes produktiem, t.sk. jauktu koku sugu malkas pārdošanu, reģistrējieties pārdošanas piedāvājumu saņemšanai:

  Pieteikties piedāvājumiem 

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m