MALKAS APRAKSTS UN PĀRDOŠANAS NOSACĪJUMI

Piedāvājam jauktu koku sugu malkas piegādes, kurai  pieļaujama irdena kodola trupe atsevišķiem nogriežņiem līdz 85 % vai 4/5 no caurmēra abos apaļo kokmateriālu galos, kravai kodola trupe pieļaujama līdz 70% apmērā. Malkas minimālais caurmērs 5 cm, garums 3 m.

Malku piedāvājam iegādāties pārdošanas programmas LVM KATALOGS ietvaros jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, kura plāno to izmantot  siltumenerģijas ieguvei, t.i., pašpatēriņam, līdz 35 m3 malkas gadā (aptuvens vienas kokvedēja kravas (ar piekabi) apjoms).

Malkas pircējs, pēc kravas saņemšanas, ar parakstu uz kravas pavadzīmes apliecina kravas saņemšanu, veic malkas kravas uzmērīšanu un sagatavo uzmērīšanas aktu. Malkas uzmērīšana jāveic saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 6.novembra noteikumiem Nr.744 „Noteikumi par koku un apaļo kokmateriālu uzskaiti”, izmantojot grupveida uzmērīšanas metodi, nosakot tilpumu pēc kraujmēra. Apmaksas garums tiek noteikts atbilstoši  LVS 82:2003 6.1.2.1. punktam.

Malku piedāvājam iegādāties, veicot priekšapmaksu.

MALKAS CENA 

Malkas cena tiek noteikta saskaņā ar LVM cenrādi.  Aktuālais cenrādis atbilstoši vietai, uz kuru veicamas piegādes, pieejams pievienotajā kartē. Cena norādīta EUR/m3 bez PVN. Juridiskām personām apmaksai tiks aprēķināts PVN 21% no darījuma vērtības, savukārt fiziskām personām PVN likme būs 12% no darījuma vērtības.

 

IESNIEGT IESNIEGUMU

Ja vēlaties iesniegt iesniegumu malkas piegādēm, lūdzu aizpildiet pievienoto pieteikumu, spiežot uz saites PIETEIKTIES MALKAS IEGĀDEI. Pēc pieteikuma aizpildīšanas ar Jums sazināsies LVM klientu apkalpošanas speciālists. Ja malka Jūsu piegādes vietas reģionā būs pieejama pārdošanai, uzsāksim piegādes līguma nosacījumu un termiņu saskaņošanu.

 PIETEIKTIES MALKAS IEGĀDEI 

Iesniegumu malkas piegādēm iespējams sagatavot arī papīra iesnieguma formā, izmantojot pievienoto iesnieguma parauga veidlapu. Iesniegumu lūdzam nosūtīt pa pastu vai iesniegt personīgi jebkurā Jums tuvākajā AS "Latvijas valsts meži" birojā, biroju adreses pieejamas kartē, sadaļā Malkas cena.  Malkas iesnieguma forma. 

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m