Sadarbības piedāvājums sauskaltušas/stāvkaltušas skuju koku malkas piegādēm 2021. gada 4. ceturksnī

Aicinām pieteikties sauskaltušas/stāvkaltušas skuju koku malkas iegādei ar piegādēm laika periodā no 2021. gada septembra līdz 2021. gada decembrim bez noteiktām apjoma saistībām.

Sauskaltušu/stāvkaltušu skuju koku malku AS "Latvijas valsts meži" (LVM) pārdod Pretendentiem, kuri LVM Sadarbības partneru portālā (SPP), iesniedzot pieteikumu, ir apliecinājuši atbilstību pircēju/dalībnieku raksturojošiem kritērijiem, kas noteikti Vispārīgajos sadarbības noteikumos malkas, kamīnmalkas un tehnoloģiskās koksnes pārdošanai 2021. gadam (pieejami LVM mājas lapā -  ŠEIT).

Piedāvājumi no pircējiem tiek pieņemti līdz 2021. gada decembrim un izvērtēti attiecībā uz katru krautuvēs pieejamo apjoma daļu periodā.

Sadarbības piedāvājuma noteikumi un forma finanšu piedāvājuma aizpildīšanai pieejama pielikumā.

Kontaktinformācija saziņai: tālr. 25749671,  e-pasta adrese: z.dalke@lvm.lv.

 


Esam sertificēti

SC ISO 50001 m